LEHTI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Impakti on Yva ry:n jäsenlehti joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa sekä paperiversiona että pdf-muodossa. Lisäksi julkaisemme erillisiä artikkeleita myös täällä.

Lehti tehdään talkootyönä, eikä kirjoituksista makseta palkkioita. Lehti ottaa mielellään vastaan YVA:an liittyviä artikkeleja tai juttuaiheita. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan, ota yhteys lehden päätoimittajaan.

YVA-direktiivin täytäntöönpanotavoissa suuria eroja – EIALAW 2018 -konferenssin anti

YVA-päivän yhteydessä järjestetty EIELAW-konferenssi keräsi Helsinkiin YVA:n parissa työskenteleviä asiantuntijoita ympäri maailmaa. Arviointimenettelyn viimeaikaisia kehityskulkuja Maaliskuun 23. päivä 2018 Tieteiden talolla Helsingissä pohdittiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) toimivuutta ja viimeaikaisia kehityskulkuja Euroopassa ja Kanadassa. Pääteemana oli uudistetun YVA-direktiivin täytäntöönpanokokemusten vertailu. Eurooppalaista YVA-keskustelua suhteutettiin Kanadan kokemuksiin. Miten EU:n jäsenvaltioiden YVA-järjestelmät toimivat uudistuneessa sääntely-ympäristössä? Mitä haasteita on kohdattu […]

YVA-ry:n opintomatka Göteborgiin

Yva ry järjesti jäsenilleen kolmipäiväisen opintomatkan Göteborgiin 25.–27.5.2018. Matkan teemana oli tutustua Göteborgin kaupunkiympäristön kehittämiseen sekä siihen, miten ympäristönäkökulmat ja ympäristövaikutusten arviointi otetaan kehittämistyössä huomioon. Matkalle osallistui yhdeksän seuran jäsentä ja oppaana meillä oli Göteborgissa asuva seuran entinen hallituksen jäsen Kimmo Heikkinen. Göta-joen ympäristön suunnitteluprojekti on Pohjoismaiden suurin Saavuimme perjantaina aamulla helteiseen Göteborgiin, jossa matkan […]

Vuoden parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä

YVA ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Tänä vuonna palkinnot jaettiin YVA-päivässä Helsingissä 22.3.2018. Hyvä YVA -palkinto Hyvä YVA -palkinto myönnettiin Nord Stream 2 AG:lle Suomen osuuden YVA-menettelystä koskien merenalaista maakaasuputkilinjaa Itämeren poikki Venäjältä Saksaan. Nord Stream 2 -putkilinjan vaikutusten arviointi pohjautui pitkälti jo käytössä olevan Nord Stream -putkilinjan vaikutusten arviointiin, josta saadut mielipiteet, lausunnot ja […]

YVA:ssa matala kynnys Huippuvuorilla

TEKSTI: PÄIVI A. KARVINEN, ARKTINEN YVA -HANKKEEN PROJEKTIKOORDINAATTORI, YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. KUVAT: PÄIVI KARVINEN JA TIMO HANKALA | .

Sain tilaisuuden käydä Huippuvuorilla syyskuun alkupuolella, missä osallistuin OECD:n järjestämään tapahtumaan ”Meeting of the Practitioners of the Working Party on Export Credits and Credit Guarantees”. Puolitoista päivää rahoitusalan ihmisten tiiviissä seurassa oli sekä sumentava että valaiseva kokemus. Kokemuksia täydensi tapaaminen paikallisen YVA-viranomaisen kanssa. Huippuvuorilla on voimassa Svalbard Environmental Protection Act. Lain tarkoitus on säilyttää lähes […]

Uusi YVA –laki voimaan – oletko valmis

TEKSTI JA KUVAT: SEIJA RANTAKALLIO, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES, YMPÄRISTÖMINISTERIÖ | .

Pitkään valmisteltu YVA-lakipaketti astui voimaan toukokuun puolessavälissä. Uuden lain soveltaminen ottaa parhaillaan ensiaskelia. Ympäristöhallinto on valmistautunut lain soveltamiseen kouluttamalla YVA-yhteysviranomaiset ELYssä ja TEMissä sekä informoimalla sidosryhmiä. ELYt puolestaan ovat kouluttaneet oman alueensa YVA-toimijoita eri puolilla Suomea. Nyt sitten vain soveltamaan. Y VA-lain muutosta koskenut lakipaketti uudisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat sännökset. YVA-lain lisäksi muutettiin 13 lupalain […]

IAIA:n konferensissa nostettiin ilmastonmuutos keskiöön

TEKSTI RAUNO SAIRINEN, YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PROFESSORI, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | .

IAIA:n konferenssissa keskustelu keskittyy vielä energian tuotantoon. Rauno Sairinen toivoisi mukaan enemmän mm. liikenteen teknologisiin muutoksiin liittyvää arviointia. IAIA:n vuotuinen konferenssi pidettiin Kanadassa Montrealissa 4.-7. huhtikuuta 2017 otsikolla ”Impact Assessment’s Contribution to the Global Efforts in Addressing Climate Change” eli mietinnässä oli ilmastonmuutoksen vaikutukset, siihen sopeutuminen sekä ilmastotoimet ja myös niiden vaikutukset http://conferences.iaia.org/2017 Auttaa ymmärtämään maailman ilmiöitä […]

Ympäristöpäätöksentekoa uudistava CORE-hanke käynnistyi

TEKSTI JA KUVA: LASSE PELTONEN | .

Konsortiohanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristö-päätöksenteossa” (CORE) sai syyskuussa myönteisen rahoitus-päätöksen Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston hausta ”Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus”. Nelivuotinen CORE –hanke tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden […]

YVA ry palkitsi Professori Markku Kuitusen

Yva ry myönsi henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon professori (emeritus), dosentti Markku Kuituselle. Kuitunen toimi Jyväskylän yliopistossa ympäristötieteen professorina erikoisalanaan ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta. Kuitunen jäi virastaan eläkkeelle loppuvuodesta 2016. Kuitunen on toiminut Suomen yliopistokentässä ympäristövaikutusten arvioinnin pioneerina. Kuitunen on urallaan kehittänyt YVA:n menetelmiä sekä tehnyt uraauurtavaa YVA-alan tutkimusta kotimaassa ja maailmalla sekä toiminut vierailevana professorina ja tutkijana […]

YVA ry palkitsi Fingrid Oyj:n

ARTIKKELIN ON LAATINUT SONJA OKSMAN FINGRIDIN LEHDISTÖTIEDOTTEEN 30.3.2017 PERUSTEELLA. | .

Yva ry palkitsi Fingrid Oyj:n Hyvä YVA – palkinnolla Hanhikivi 1 – ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, jonka avulla haettiin sopivaa reittiä lähes sadan kilometrin mittaiselle voimajohtoyhteydelle. YVA:ssa yhteysviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuten hyvän YVA:n kuuluukin, YVA-menettely toimii Fingridissä suunnittelun työkaluna. Fingrid hakee sen avulla uusille voimajohdoille ympäristöön parhaiten sopivaa reittiä yhteistyössä sidosryhmien […]