Hyvä YVA

Hyvä YVA-palkinto

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkintojen saajat julkistetaan vuosittain YVA-päivän yhteydessä. Hyvä YVA -palkinto on myönnetty vuodesta 2000 lähtien ja Hyvä SOVA -palkinto vuodesta 2014. Yva ry myöntää myös yksityishenkilöille tunnustuspalkintoja vaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin Sirpa Pietikäiselle, joka toimi ympäristöministerinä YVA-lain säätämisen ja yhdistyksen perustamisen aikaan vuonna 1994.

Ehdota vuoden 2025 palkintojen saajia perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen: kirsi.lehtiselle@gmail.com.

Hyvä YVA -palkinnon saaneet:

• 2000 Keski-Suomen tiepiiri: Valtatie 4 (Viisarinmäki-Kanavuori)
• 2001 Teknos Oy: Liuotinmaalituotanto
• 2002 Vantaan kaupunki: Marja-radan suunnittelu
• 2003 Fundia Wire Oy: Terästehtaan laajennus
• 2004 Uudenmaan tiepiiri: Kehä II jatke
• 2005 Kemphos Oy: Siilinjärven kaivos
• 2006 Itä-Uudenmaan jätehuolto: Jätteenkäsittelylaitos
• 2007 Ratahallintokeskus: Seinäjoki-Oulu ratahanke
• 2008 YTV: Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
• 2009 Kaakkois-Suomen tiepiiri: Valtatie 7 (Hamina-Vaalimaa)
• 2010 wpd Finland Oy: Suurhiekan merituulipuisto
• 2011 Fingrid Oyj: Kokkola-Muhos voimajohtohanke
• 2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Oy: Tammervoiman hyötyvoima- ja biovoimalaitos
• 2013 (palkintoa ei jaettu)
• 2014 Gasum Oy: LNG-terminaalin rakentaminen Porvooseen tai Inkooseen
• 2015 Helen Oy: Helsingin Energian biopolttoaineiden lisääminen
• 2016 Kotkamills Oy: Kotkamills Oy:n tuotantosuunnan vaihto: Flying Eagle
• 2017 Fingrid Oyj: Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavat voimajohdot
• 2018 Nord Stream 2 AG: Suomen osuuden YVA-menettely koskien merenalaista maakaasuputkilinjaa Itämeren poikki Venäjältä Saksaan
• 2019 Caruna Oy: Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettely
• 2020 Hangon Satama Oy ja Väylävirasto: Koverharin sataman laajennushanke
• 2021 Megatuuli Oy: Yli-Olhavan tuulivoimahanke
• 2022 Fingrid Oyj: Järvilinjan vahvistamishanke (Vaala-Joroinen 400+110 kV)
• 2023 Outokumpu Chrome Oy: Kemin kaivoksen laajennushanke 
• 2024 Varsinais-Suomen ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue:  Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma – Eurajoki

Hyvä SOVA -palkinnon saaneet:

• 2014 Satakuntaliitto, Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava 1
• 2015 Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava – kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne
• 2016 Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian työryhmä: strategian vaikutusarviointi
• 2018 Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristövaikutusten arviointi
• 2019 Nokian kaupunki: Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelylaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos

Tunnustuspalkinnon saaneet:

• Sirpa Pietikäinen (2004)
• Ulla-Riitta Soveri (2005)
• Jorma Jantunen (2006)
• Ismo Pölönen (2007)
• Pekka Hokkanen (2008)
• Eero Kaakinen (2011)
• Timo Huhtinen (2014)
• Markku Kuitunen (2017)
• Tuukka Pahtamaa (2018)
• Seija Rantakallio (2019)
• Joonas Hokkanen (2022)

PALKINTOSÄÄNNÖT
1. Palkintojen tarkoitus ja perusteet
Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on palkita YVA-, SOVA- ja/tai maankäyttö- ja rakennuslain tai muiden erityislakien sisältämiä vaikutusten arviointeja, jotka ovat merkittävästi kehittäneet vaikutusten arviointia.
2. Palkintojen myöntäjä
Yva ry.
3. Valintamenettely
Vuosittaiseen kilpailuun voivat osallistua kaikki edellisenä vuonna valmistuneet vaikutusten arvioinnit sekä edellisenä vuonna hyväksytyt kaavat, suunnitelmat ja ohjelmat. Yva ry pyytää alueellisilta ELY-keskuksilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä ehdotuksia palkittavista arvioinneista. Myös kansalaisjärjestöillä ja Yva ry:n jäsenillä on oikeus tehdä asiasta ehdotuksia. Yva ry:n hallituksen nimeämä palkintoraati tekee ehdotukset palkittavista Yva ry:n hallitukselle, joka valitsee yhden tai useamman palkittavan ja julkistaa ratkaisun valtakunnallisilla YVA-päivillä. Palkinnot voidaan myös jättää jakamatta.
4. Tunnustuspalkinto
Vuosittain voidaan myös myöntää yksityishenkilöille tunnustuspalkinto ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat ansioituneet ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisessä, tunnetuksi tekemisessä ja/tai käytännön arviointityössä. Palkinnon myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
5. Sääntöjen hyväksyntä ja muuttaminen
Nämä säännöt hyväksyy Yva ry:n hallitus, joka voi myös muuttaa niitä.
Helsingissä 13.12.2012.
Yva ry:n hallitus