YVA ry

Tietoa YVA ry:stä

YVA ry on vuonna 1994 pian Suomen YVA-lain säätämisen jälkeen perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistys antaa myös lausuntoja ja osallistuu aktiivisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Yva ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseura.

Yhdistys on monitieteellinen ja siihen voivat liittyä kaikki ympäristövaikutusten arvioinnista kiinnostuneet. Yhdistyksessä on noin 200 henkilöjäsentä ja 10 kannatusjäsentä.

Yva ry järjestää vuosittain suositun, valtakunnallisen seminaari- ja koulutuspäivän, YVA-päivän, jossa käsitellään ympäristövaikutusten arviointia monesta näkökulmasta. YVA-päivä toimii vuosittaisena kohtaamispaikkana ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimiville asiantuntijoille ja tutkijoille. YVA-päivä on järjestetty jo vuodesta 1995, välillä yhden päivän mittaisena ja välillä kaksipäiväisenä tilaisuutena.

Yva ry järjestää yhteistyössä pohjoismaiden ja Viron kanssa Nordic-Baltic -konferenssia. Ensimmäinen Nordic-Baltic -konferenssi pidettiin Virossa syksyllä 2012. Yva ry järjestää jäsenilleen säännöllisesti myös koti- ja ulkomaan ekskursioita, jäseniltoja ja pikkujoulut sekä julkaisee Impakti-uutiskirjettä.

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen ja YVA-päivän osallistumismaksujen avulla.

 

Hyvä YVA-palkinto

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkintojen saajat julkistetaan vuosittain YVA-päivän yhteydessä. Hyvä YVA -palkinto on myönnetty vuodesta 2000 lähtien ja Hyvä SOVA -palkinto vuodesta 2014. Yva ry myöntää myös yksityishenkilöille tunnustuspalkintoja vaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin Sirpa Pietikäiselle, joka toimi ympäristöministerinä YVA-lain säätämisen ja yhdistyksen perustamisen aikaan vuonna 1994.

Ehdota vuoden 2024 palkintojen saajia perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen: kirsi.lehtiselle@gmail.com.

Hyvä YVA -palkinnon saaneet:

• 2000 Keski-Suomen tiepiiri: Valtatie 4 (Viisarinmäki-Kanavuori)
• 2001 Teknos Oy: Liuotinmaalituotanto
• 2002 Vantaan kaupunki: Marja-radan suunnittelu
• 2003 Fundia Wire Oy: Terästehtaan laajennus
• 2004 Uudenmaan tiepiiri: Kehä II jatke
• 2005 Kemphos Oy: Siilinjärven kaivos
• 2006 Itä-Uudenmaan jätehuolto: Jätteenkäsittelylaitos
• 2007 Ratahallintokeskus: Seinäjoki-Oulu ratahanke
• 2008 YTV: Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
• 2009 Kaakkois-Suomen tiepiiri: Valtatie 7 (Hamina-Vaalimaa)
• 2010 wpd Finland Oy: Suurhiekan merituulipuisto
• 2011 Fingrid Oyj: Kokkola-Muhos voimajohtohanke
• 2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Oy: Tammervoiman hyötyvoima- ja biovoimalaitos
• 2013 (palkintoa ei jaettu)
• 2014 Gasum Oy: LNG-terminaalin rakentaminen Porvooseen tai Inkooseen
• 2015 Helen Oy: Helsingin Energian biopolttoaineiden lisääminen
• 2016 Kotkamills Oy: Kotkamills Oy:n tuotantosuunnan vaihto: Flying Eagle
• 2017 Fingrid Oyj: Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavat voimajohdot
• 2018 Nord Stream 2 AG: Suomen osuuden YVA-menettely koskien merenalaista maakaasuputkilinjaa Itämeren poikki Venäjältä Saksaan
• 2019 Caruna Oy: Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettely
• 2020 Hangon Satama Oy ja Väylävirasto: Koverharin sataman laajennushanke
• 2021 Megatuuli Oy: Yli-Olhavan tuulivoimahanke
• 2022 Fingrid Oyj: Järvilinjan vahvistamishanke (Vaala-Joroinen 400+110 kV)

• 2023 Outokumpu Chrome Oy: Kemin kaivoksen laajennushanke

 

Hyvä SOVA -palkinnon saaneet:

• 2014 Satakuntaliitto, Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava 1
• 2015 Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava – kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne
• 2016 Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian työryhmä: strategian vaikutusarviointi
• 2018 Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristövaikutusten arviointi
• 2019 Nokian kaupunki: Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelylaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos

Tunnustuspalkinnon saaneet:

• Sirpa Pietikäinen (2004)
• Ulla-Riitta Soveri (2005)
• Jorma Jantunen (2006)
• Ismo Pölönen (2007)
• Pekka Hokkanen (2008)
• Eero Kaakinen (2011)
• Timo Huhtinen (2014)
• Markku Kuitunen (2017)
• Tuukka Pahtamaa (2018)
• Seija Rantakallio (2019)
• Joonas Hokkanen (2022)

PALKINTOSÄÄNNÖT
1. Palkintojen tarkoitus ja perusteet
Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on palkita YVA-, SOVA- ja/tai maankäyttö- ja rakennuslain tai muiden erityislakien sisältämiä vaikutusten arviointeja, jotka ovat merkittävästi kehittäneet vaikutusten arviointia.
2. Palkintojen myöntäjä
Yva ry.
3. Valintamenettely
Vuosittaiseen kilpailuun voivat osallistua kaikki edellisenä vuonna valmistuneet vaikutusten arvioinnit sekä edellisenä vuonna hyväksytyt kaavat, suunnitelmat ja ohjelmat. Yva ry pyytää alueellisilta ELY-keskuksilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä ehdotuksia palkittavista arvioinneista. Myös kansalaisjärjestöillä ja Yva ry:n jäsenillä on oikeus tehdä asiasta ehdotuksia. Yva ry:n hallituksen nimeämä palkintoraati tekee ehdotukset palkittavista Yva ry:n hallitukselle, joka valitsee yhden tai useamman palkittavan ja julkistaa ratkaisun valtakunnallisilla YVA-päivillä. Palkinnot voidaan myös jättää jakamatta.
4. Tunnustuspalkinto
Vuosittain voidaan myös myöntää yksityishenkilöille tunnustuspalkinto ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat ansioituneet ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisessä, tunnetuksi tekemisessä ja/tai käytännön arviointityössä. Palkinnon myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
5. Sääntöjen hyväksyntä ja muuttaminen
Nämä säännöt hyväksyy Yva ry:n hallitus, joka voi myös muuttaa niitä.
Helsingissä 13.12.2012.
Yva ry:n hallitus

Jäsenyys / liity jäseneksi

Kaikki ympäristövaikutusten arvioinnista kiinnostuneet voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 euroa/vuosi ja kannatusjäseniltä 150 euroa/vuosi.

Henkilöjäseneksi voit liittyä lähettämällä yhteystietosi tällä sivulla ja maksamalla jäsenmaksun Yva ry:n tilille Danske Bank FI28 8000 1170 3337 78. Kirjoita viestiksi henkilöjäsenen nimi.

 

Henkilöjäsenen edut:

 • Impakti-uutiskirje
 • Jäsenkirjeet
 • Jäsenillat, pikkujoulut ja muut tapahtumat
 • Koulutustilaisuudet ja ekskursiot

  * Pakollinen

  Suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla Tietosuoja - Ehdot

  Kysymykset jäsenmaksuista sekä yhteystietojen muutokset lähetetään osoitteeseen timo.huhtinen@iki.fi.

  Kannatusjäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä osoitteeseen timo.huhtinen@iki.fi.

   

  Laskutustiedot

  Yva ry

  Y-tunnus: 2119702-5

  Laskutusosoite: timo.huhtinen@iki.fi 

  Yhteyshenkilö: Timo Huhtinen

  Osoite: Kytösuonpolku 3 C 28, 00300 Helsinki 

  Yva ry:n laskutus perinteisenä PDF-muotoisena laskuna. 

  Hallitus

  Marja Nuottajärvi

  Marja Nuottajärvi

  Puheenjohtaja

  Varsinais-Suomen ELY-keskus

  rolla.nuo@gmail.com

  +358 41 730 2454

  Maarit Korhonen

  Maarit Korhonen

  Varapuheenjohtaja

  AFRY Finland Oy
  maarit.korhonen@afry.com
  +358 44 341 6356

  Aino Herranen

  Aino Herranen

  Suomen Tuuli­voima­yhdistys ry
  aino.herranen@tuulivoimayhdistys.fi
  +358 40 772 3519

  Titta Makkonen

  Titta Makkonen

  Sihteeri

  FCG Finnish Consulting Group Oy
  titta.makkonen@fcg.fi
  +358 41 732 0327

  Tiina Vikman

  Tiina Vikman

  Somevastaava, webinaarit

  wpd Finland Oy
  tivikman@gmail.com
  +358 401587407

  Seija Rantakallio

  Seija Rantakallio

  Ympäristöministeriö

  Niina Pirttiniemi

  Niina Pirttiniemi

  Etelä-Pohjan­maan ELY-keskus
  niina.pirttiniemi@ely-keskus.fi
  +358 40 822 9344

  Essi Tanskanen

  Essi Tanskanen

  Nettisivut

  Sweco Finland Oy
  essi.tanskanen@sweco.fi

  Jatta Salmi

  Jatta Salmi

  Webinaarit, YVA-päivä

  Sweco Finland Oy
  jatta.salmi@sweco.fi
  +358 50 919 5465

   

  Toimi­henkilöt

  Erkki Ikäheimo

  Erkki Ikäheimo

  Impakti-lehden päätoimittaja

  erkki.ikaheimo@gmail.com
  +358 40 591 1087

  Janna Riikonen

  Janna Riikonen

  Lausuntojen valmistelu

  WSP Finland Oy
  janna.riikonen@wsp.com
  +358 40 455 9620

  Kalle Reinikainen

  Kalle Reinikainen

  AFRY Finland Oy
  kalle.reinikainen@afry.com
  +358 50 590 7640

  Timo Huhtinen

  Timo Huhtinen

  Taloudenhoitaja

  Sitowise Oy
  timo.huhtinen@sitowise.com
  +358 40 542 5291

  Kirsi Lehtinen

  Kirsi Lehtinen

  Palkintovastaava

  Hämeen ELY-keskus
  kirsi.lehtiselle@gmail.com
  +358 40 722 4104

  Asiantuntijat

  Timo Laitinen

  Timo Laitinen

  Uusiutuva energia

  Ilmatar Energy Oy
  timolaitin@gmail.com
  +358 40 550 5500

  Leena Lusa

  Leena Lusa

  Maankäytön suunnittelu / kaavoitus

  leenalusa101@gmail.com
  +358 44 235 9094
  Gilbert Koskela

  Gilbert Koskela

  Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

  Vantaan kaupunki, Kivistö-projekti
  gilbert.koskela@vantaa.fi
  +358 9 8392 2739

  Päivi Karvinen

  Päivi Karvinen

  Arktinen YVA, Ekskursiot

  paivi.karvinen@jippii.fi
  +358 44 599 4706

  Kannatusjäsenet