Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muuttamisesta

19.10.2016

Yva ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muuttamisesta.