Lausunto hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

18.10.2015

Yva ry on antanut lausunon hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.