Lausunnot

YVA ry:n lausunto KRL-ehdotuksesta

Yva ry kommentoi lakiesitystä yhdistyksen toimialan näkökulmasta, eli yhdistyksen lausunto keskittyy vaikutusarviointiin. Yhdistys haluaa tuoda esiin muutamia yleisiä seikkoja lakiesitystä koskien, jonka lisäksi yhdistyksellä on muutamia tarkempia, pykäläkohtaisia...

Yva ry:n lausunto 2.10.2019

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksiakoskevien säännösten muuttamisestaLausuntopyynnön diaarinumero: vn/3808/2019 Lausunto on annettu sähköisesti valtioneuvoston verkkopalvelussawww.lausuntopalvelu.fi syöttämällä...

Yva ry:n vastaus GeoForum-kysymyksiin (19.8.2019, Juha Saarentaus)

1. Yhdistyksen lyhyt toimintahistoria, missio, visio ja mahdollinen strategia YVA ry on vuonna 1994 pian Suomen YVA-lain säätämisen jälkeen perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken....

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 2018

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut 1 a) Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista Yva ry lausuu ainoastaan yhdistyksen toimialaan liittyvästä, YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevasta osasta. 1...