Lausunto sova-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

14.09.2015

Yva ry on antanut lausunnon sova-asetuksen 1 §:n muuttamisesta.