Vuoden Hyvä YVA -palkinto valtatien 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki -hankkeelle

20.03.2024

Tiedote 20.3.2024.

Yva ry myöntää vuoden 2024 Hyvä YVA -palkinnon valtatien 8 parantamista välillä Rauma-Eurajoki käsittelevälle ympäristövaikutusten arvioinnille. Hankkeesta vastaavana menettelyssä on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuurivastuualue, YVA-konsulttina Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy, sekä yhteysviranomaisena Varsinais-Suomen ELY-keskus.


Palkinto myönnetään vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Nyt palkittavassa menettelyssä hankkeen toteuttamista on tutkittu ja hankkeen vaikutuksia arvioitu aitojen ja riittävien hankevaihtoehtojen pohjalta. YVA-menettelyllä on ollut selkeä ja vuorovaikutteinen rooli hankkeen suunnittelun etenemisessä.


Erityisesti arviointiselostus on toteutettu ihminen kirjoittaa ihmiselle -periaatteella. Arviointiselostuksen tavoitteita, sisältöä ja arvioinnin etenemistä on avattu monipuolisten lukuohjeiden avulla, mikä auttaa lukijaa arvioinnin ja sen kohdentumisen seuraamisessa. Arviointiselostus on selkeä ja yleistajuinen, mutta se ei kuitenkaan jätä asiantuntijaroolissa olevaa tai lisätietoa toivovaa lukijaa huomiotta.


YVA-menettelyn vuorovaikutteinen rooli ja tarkoitus väyläsuunnittelun monivaiheisessa suunnitteluprosessissa on hyödynnetty hyvin. Hankkeen aikana on toteutettu monipuolisesti osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia järjestämällä muun muassa työpajoja, yleisötilaisuuksia ja karttapalvelu. Palautetta on ollut mahdollista antaa läpi menettelyn ja palautteilla on ollut merkitystä muun muassa hankevaihtoehtojen muodostumiseen.


Hankkeen arviointiaineisto on toteutettu huolellisesti ja raikkaasti ja sen visuaalisuus on ansiokasta. Arvioinnin tuloksia ja osallispalautetta on esitetty laadukkaasti toteutetulla kartta- ja kuvamateriaalilla. Arviointiselostuksen tavoitteena olleeseen lukijaystävällisyyteen on panostettu ja sen leima näkyy läpi arviointiaineiston kattavasti.


YVA-aineistoon voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Yva ry
Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat YVA-alan vuotuisen päätapahtuman YVA-päivän järjestäminen sekä vuoden Hyvä YVA- ja Hyvä SOVA -palkintojen myöntäminen. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä palkinnoista https://www.yvary.fi/


Lisätietoja: Yva ry, palkintoraadin puheenjohtaja Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104