Vuoden 2023 Hyvä YVA -palkinto Kemin kaivoksen laajennushankkeelle

16.03.2023

Yva ry myöntää vuoden 2023 Hyvä YVA -palkinnon Kemin kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnille. Hankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Outokumpu Chrome Oy, YVA-konsulttina Envineer Oy ja yhteysviranomaisena Lapin ELY-keskus.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA -palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Nyt palkittavassa menettelyssä tarkastellaan jo useita vuosikymmeniä toiminnassa olleen kaivoksen laajentamista, ja tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista ja vaikutusalueesta on kertynyt pitkältä ajalta. Tätä laajaa aineistoa on hyödynnetty menettelyssä hyvin.

Laajan aineiston onnistuneen käsittelyn taustalla on selkeästi ja johdonmukaisesti etenevä arviointiselostuksen rakenne. Myös vaikutusten arvioinnin ketju on kuvattu avoimesti ja selkeästi jättäen kuitenkin riittävästi tilaa varsinaiselle arviointitekstille.

Hankkeen ja vaihtoehtojen kuvauksessa sekä vaikutusten arvioinnissa on käytetty infografiikkaa ja sitä täydentävää tiivistä kuvausta eri vaihtoehtojen sisältämistä toiminnoista. Kun otetaan huomioon hankkeen laajuus ja moninaisuus, selkeyttää tämä valinta erityisesti selostuksen luettavuutta.

Hankkeen toteuttamisen edellyttämien suunnitelmien ja lupien kuvaukseen on panostettu. Kuvauksen avulla lukijan on mahdollista hahmottaa hanketyyppiin liittyvien lupamenettelyiden ja -viranomaisten moninaisuus. Lukija hahmottaa hyvin myös YVA-menettelyn merkityksen hankkeen luvituspolulla.

Hankkeen toteuttamisen edellyttämien suunnitelmien ja lupien kuvaukseen on panostettu. Kuvauksen avulla lukijan on mahdollista hahmottaa hanketyyppiin liittyvien lupamenettelyiden ja -viranomaisten moninaisuus. Lukija hahmottaa hyvin myös YVA-menettelyn merkityksen hankkeen luvituspolulla.

Kemin kaivoksen laajennuksen YVA-aineisto on selkeästi ja lukijaystävällisesti toteutettu. Kattavaa arviointiselostusta täydentävät lukuisat erillisselvitykset.

YVA-aineistoon voi tutustua osoitteessa Ymparisto > Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentaminen

Lisätietoja:
Yva ry, palkintoraadin pj. Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104