Avainsana-arkisto: TSV

Yva ry Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi!

Yva ry on hyväksytty Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseuraksi valtuuskunnan kevätkokouksessa 31.3.2014! Uusia jäsenseuroja hyväksyttiin 2.

TSV:n jäsenseurana Yva ry saa käyttöönsä Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) kokous- ja toimistotiloja, joten hallituksen kokoukset ja mahdollisesti muitakin tilaisuuksia tullaan jatkossa järjestämään lähtökohtaisesti Tieteiden talossa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin, joka on perustettu 1899. Valtuuskuntaan kuuluu yhteensä 265 jäsenseuraa. Lisätietoja: www.tsv.fi

TSV:n jäsenkriteerit:

Sääntöjen mukaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraksi valitsemisen edellytyksenä on, että asianomainen seura on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi hyväksytään seuroja, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa edustamansa tieteenalan etujen ajajana. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että TSV:n jäseneksi tullessaan seura on toiminut jo useita vuosia ja on nähtävissä, ettei se ole syntynyt vain yhden innostuneen tieteenharjoittajaryhmän tai henkilön harrastuksesta ja että toiminta jatkuu alkuinnostuksen jälkeenkin. Tieteellisen seuran katsotaan voivan vakiintua noin viidessä vuodessa. Jäsenseurojen toiminnan fokus on tieteen edistämisessä (kuten julkaisutoiminta, tutkimusprojektit, kokoukset ja seminaarit). Useilla jäsenseuroilla on sen lisäksi toissijaisesti myös muita tehtäviä. Ne kouluttavat ammatinharjoittajia sekä ovat tutkijoiden, ammatinharjoittajien ja tieteenalansa harrastajien yhdyssiteenä ja harrastavat yleistä tieteenalansa valistustyötä. Useimmilla jäsenseuroilla on julkaisutoimintaa. On kuitenkin tieteenaloja, joilla tutkimukset julkaistaan kokonaan muilla foorumeilla mm. kansainvälisissä julkaisusarjoissa, joten julkaisutoiminta ei ole ehdoton jäsenkriteeri. Jäsenseurojen jäsenistö voi koostua tutkijoista, ammatinharjoittajista ja harrastajista, mutta tieteenalan tutkijakunnan oletetaan olevan hyvin edustettuna sekä jäsenkunnassa että seuran johtoelimissä. Tieteellisten seurain valtuuskunta on merkittävä tiedepoliittinen vaikuttaja ja lausunnonantaja. Sitä varten valtuuskunta tarvitsee jäsenseurojen asiantuntemusta mahdollisimman monelta tieteenalalta. Jäsenhakemuksia hyväksyttäessä pyritään kuitenkin myös välttämään päällekkäisyyttä. Maan eri puolilla toimivat tieteelliset seurat voivat kuitenkin olla alueellisesti niin merkittäviä, että saman alan seurojen jäsenyys on perusteltua.