Vuoden 2015 YVA-palkinto Helen Oy:lle ja SOVA-palkinto Etelä-Karjalan liittoon

Vuoden 2015 YVA- ja SOVA-palkinnot on juuri jaettu:
YVA-palkinnon sai Helen Oy (Helsingin Energian biopolttoaineiden lisääminen).
SOVA-palkinnon sai Etelä-Karjalan liitto (1. vaihemaakuntakaava – kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne).

Lisätietoa ja palkintojen perustelut YVA-palkinto -sivulla.