Yhdistys

nunu 043

YVA ry on vuonna 1994 pian Suomen YVA-lain säätämisen jälkeen perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistys antaa myös lausuntoja ja osallistuu aktiivisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Yva ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseura.

Yhdistys on monitieteellinen ja siihen voivat liittyä kaikki ympäristövaikutusten arvioinnista kiinnostuneet. Yhdistyksessä on noin 200 henkilöjäsentä ja 10 kannatusjäsentä.

Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä.

Yva ry järjestää vuosittain suositun, valtakunnallisen seminaari- ja koulutuspäivän, YVA-päivän, jossa käsitellään ympäristövaikutusten arviointia monesta näkökulmasta. YVA-päivä toimii vuosittaisena kohtaamispaikkana ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimiville asiantuntijoille ja tutkijoille. YVA-päivä on järjestetty jo vuodesta 1995, välillä yhden päivän mittaisena ja välillä kaksipäiväisenä tilaisuutena.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkintojen saajat julkistetaan vuosittain YVA-päivän yhteydessä. Hyvä YVA -palkinto on myönnetty vuodesta 2000 lähtien ja Hyvä SOVA -palkinto vuodesta 2014. Yva ry myöntää myös yksityishenkilöille tunnustuspalkintoja vaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin Sirpa Pietikäiselle, joka toimi ympäristöministerinä YVA-lain säätämisen ja yhdistyksen perustamisen aikaan vuonna 1994.

Yva ry järjestää yhteistyössä pohjoismaiden ja Viron kanssa Nordic-Baltic -konferenssia. Ensimmäinen Nordic-Baltic -konferenssi pidettiin Virossa syksyllä 2012. Yva ry järjestää jäsenilleen säännöllisesti myös koti- ja ulkomaan ekskursioita, jäseniltoja ja pikkujoulut sekä julkaisee Impakti-lehteä.

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen ja YVA-päivän osallistumismaksujen avulla.

Yva ry:n hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden  yhteystiedot löydät alta.

Hallitus

Erkki Ikäheimo
puheenjohtaja
 
etunimi.sukunimi@gmail.com
+358 40 591 1087
Aura Tuominen
Impakti-lehden päätoimittaja
 
aura.i.tuominen@gmail.com
+358 50 469 3661
Timo Laitinen
 
Ramboll Finland Oy
timolaitin@gmail.com
+358 40 550 5500
Kalle Reinikainen
Varapuheenjohtaja
 
Pöyry Finland Oy
etunimi.sukunimi@poyry.com
+358 50 590 7640
Antti Puhalainen
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
+358 40 778 9905
Mattias Järvinen
 
wpd Finland Oy
m.jarvinen@wpd.fi
+358 50 312 0295
Titta Makkonen
Sihteeri
 
tittapiia@gmail.com
+358 40 029 9539
Jack Räisänen
 
jackraisanen@gmail.com
+358 45 200 3883
Satu Vuorikoski
 
Fingrid Oyj
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
+358 40 737 2321

Toimihenkilöt

Timo Huhtinen
Taloudenhoitaja
 
Sito Oy
etunimi.sukunimi@sito.fi
+358 40 542 5291

Asiantuntijat

Leena Lusa
Maankäytön suunnittelu / kaavoitus
 
leenalusa101@gmail.com
+358 44 235 9094
Janna Riikonen
Lausuntojen valmistelu
 
Golder Associates Oy
etunimi_sukunimi@golder.fi
+358 40 455 9620
Gilbert Koskela
Vaikutusten arviointi kaavoituksessa
 
Vantaan kaupunki, Kivistö-projekti
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
+358 9 8392 2739
Anne Kangasaho
Ympäristön melu- ja tärinävaikutukset
 
Sito Oy
anne@kangasaho.fi
+358 44 7500 876
Jorma Jantunen
YVA-lainsäädännön kehittäminen
 
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 40 517 3446
Kirsi Lehtinen
 
Ramboll Finland Oy
kirsi.lehtiselle@gmail.com
+358 40 722 4104
Päivi Karvinen
Arktinen YVA
 
etunimi.sukunimi@jippii.fi
+358 44 599 4706
Tapani Veistola
Ympäristöjärjestöt
 
Suomen luonnonsuojeluliitto
etunimi.sukunimi@sll.fi
Sakari Niemelä
Ympäristöjuridiikka
 
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
etunimi.sukunimi@ymparistolaki.fi
+358 40 505 8064
Sonja Oksman
Paikkatieto ja tuulivoima
 
Sito Oy
etunimi.sukunimi@sito.fi
+358 40 631 1877
Ismo Pölönen
Ympäristöjuridiikka
 
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi
Tapani Kauppinen
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
etunimi.sukunimi@thl.fi

Kannatusjäsenet