Yhdistys

nunu 043

YVA ry on vuonna 1994 pian Suomen YVA-lain säätämisen jälkeen perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistys antaa myös lausuntoja ja osallistuu aktiivisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Yva ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseura.

Yhdistys on monitieteellinen ja siihen voivat liittyä kaikki ympäristövaikutusten arvioinnista kiinnostuneet. Yhdistyksessä on noin 200 henkilöjäsentä ja 10 kannatusjäsentä.

Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä.

Yva ry järjestää vuosittain suositun, valtakunnallisen seminaari- ja koulutuspäivän, YVA-päivän, jossa käsitellään ympäristövaikutusten arviointia monesta näkökulmasta. YVA-päivä toimii vuosittaisena kohtaamispaikkana ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimiville asiantuntijoille ja tutkijoille. YVA-päivä on järjestetty jo vuodesta 1995, välillä yhden päivän mittaisena ja välillä kaksipäiväisenä tilaisuutena.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkintojen saajat julkistetaan vuosittain YVA-päivän yhteydessä. Hyvä YVA -palkinto on myönnetty vuodesta 2000 lähtien, Hyvä SOVA -palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Yva ry myöntää myös yksityishenkilöille tunnustuspalkintoja vaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin Sirpa Pietikäiselle, joka toimi ympäristöministerinä YVA-lain säätämisen ja yhdistyksen perustamisen aikaan vuonna 1994.

Yva ry järjestää yhteistyössä pohjoismaiden ja Viron kanssa Nordic-Baltic -konferenssia. Ensimmäinen Nordic-Baltic -konferenssi pidettiin Virossa syksyllä 2012. Yva ry järjestää jäsenilleen säännöllisesti myös koti- ja ulkomaan ekskursioita, jäseniltoja ja pikkujoulut sekä julkaisee Impakti-lehteä.

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen ja YVA-päivän osallistumismaksujen avulla.

Yva ry:lle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: mail(at)yvary.fi tai osoitteisiin pj(at)yvary.fi, sihteeri(at)yvary.fi ja talous(at)yvary.fi.

Hallitus

Erkki Ikäheimo
puheenjohtaja
 
etunimi.sukunimi@gmail.com
+358 40 591 1087
Helena Iltanen
sihteeri
 
etunimi.sukunimi@aalto.fi
+358 44 548 4099
Päivi Karvinen
varapuheenjohtaja
 
etunimi.sukunimi@jippii.fi
+358 44 599 4706
Kalle Reinikainen
Impaktin päätoimittaja
 
Pöyry Finland Oy
etunimi.sukunimi@poyry.com
+358 50 590 7640
Kirsi Lehtinen
 
Ramboll Finland Oy
kirsi.lehtiselle@gmail.com
+358 40 722 4104
Sonja Oksman
 
Sito Oy
etunimi.sukunimi@sito.fi
+358 40 631 1877
Antti Puhalainen
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
+358 40 778 9905
Mattias Järvinen
 
wpd Finland Oy
m.jarvinen@wpd.fi
+358 50 312 0295
Satu Vuorikoski
 
Fingrid Oyj
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
+358 40 737 2321

Toimihenkilöt

Timo Huhtinen
Taloudenhoitaja
 
Sito Oy
etunimi.sukunimi@sito.fi
+358 40 542 5291

Asiantuntijat

Leena Lusa
Maankäytön suunnittelu / kaavoitus
 
leenalusa101@gmail.com
+358 44 235 9094
Janna Riikonen
Hyvä YVA- ja SOVA-palkinnot
 
Golder Associates Oy
etunimi_sukunimi@golder.fi
+358 40 455 9620
Nunu Pesu
Vaikutusten arviointi kaavoituksessa
 
Ympäristöministeriö
sukunimi.etunimi@gmail.com
Anne Kangasaho
Ympäristön melu- ja tärinävaikutukset
 
Sito Oy
anne@kangasaho.fi
+358 44 7500 876
Gilbert Koskela
Lausuntojen valmistelu
 
Vantaan kaupunki, Kivistö-projekti
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
+358 9 8392 2739
Jorma Jantunen
YVA-lainsäädännön kehittäminen
 
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 40 517 3446
Tapani Veistola
Ympäristöjärjestöt
 
Suomen luonnonsuojeluliitto
etunimi.sukunimi@sll.fi
Sakari Niemelä
Ympäristöjuridiikka
 
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
etunimi.sukunimi@ymparistolaki.fi
+358 40 505 8064
Ismo Pölönen
Ympäristöjuridiikka
 
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi
Tapani Kauppinen
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
etunimi.sukunimi@thl.fi

Kannatusjäsenet