Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2020

Yva ry:n antamat lausunnot vuosina 2017-2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 2017

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta, 2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 2018

Vastaukset kysymyksiin liittyen paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen GeoForumin perustamiseksi, 2019

Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta, 2019

YVA-päivä 26.3.2020 PERUTTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI!

Julkaisethan YVA-päivästä somessa häshtägillä #yvapäivä. Twitterissä tägin lisäksi @YVAryfi.

Aika: Torstai 26.3.2020 klo 8.30 – 18.00

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4)

Järjestäjä: Yva ry

Kohderyhmä: Hankkeista vastaavat, konsultit, kaavoittajat, ympäristöviranomaiset, alan tutkijat ja kansalaisjärjestöt

Ilmoittautuminen: 13.3.2020 mennessä Yva ry:n sivuilla
www.yvary.fi/yva-paivat/ olevan ilmoittautumislinkin kautta

Lisätietoja: Mattias Järvinen, m.jarvinen@wpd.fi, Puh. 0503120295

Hinta ja maksuohjeet: 220 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää ohjelmaan sisältyvät kahvit, lounaan ja vuorovaikutustilaisuuden. Osallistumismaksu maksetaan 16.3.2020 mennessä. Maksuohjeet löytyvät Yva ry:n nettisivuilta: www.yvary.fi/yva-paivat-ilmoittautuminen

Peruutusehdot: Peruutukset 13.3.2020 mennessä timo.huhtinen@iki.fi. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme perimään 50 % hinnasta ja peruuttamattomista täyden hinnan.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00 YVA-päivän avaus, Yva ry:n puheenjohtaja Erkki Ikäheimo
Itämeren suurhankkeet
9.10 Merellisten toimialojen tulevaisuusvisiot ja niiden ympäristövaikutusten arviointi Suomen merialuesuunnitteluprosessissa
Mari Pohja-Mykrä, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori, Varsinais-Suomen liitto
9.30 Kommenttipuheenvuoro
Anni Mikkonen, toimitusjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys
9.40 Merituulivoimahankkeiden YVA-menettely ja luvitus – haasteet ja sujuvoittamisen tarpeet
Sami Kuitunen, johtaja, EPV tuulivoima
10.00 Kommenttipuheenvuoro: Luvitus oikeudellisesta näkökulmasta Ari Ekroos, professori, Aalto yliopisto
10.15 Kahvitauko
10.40 Estonian EIA procedure
Hendrik Puhkim, puheenjohtaja, Viron YVA-yhdistys
11.05 Finest Bay Area -tunnelihanke Suomen ja Viron välisen kahdenvälisen sopimuksen mukaisen YVA-menettelyn näkökulmasta
Peter Vesterbacka, liikemies sekä Karoliina Jaatinen, johtava asiantuntija, AFRY Finland Oy
11.30 YVA-palkinnon jako
Kirsi Lehtinen, Yva ry:n palkintoraati
12.00 Lounas (Yva ry:n vuosikokous)
Biojalostamot, metsäresurssit ja niiden arviointi
13.00 Metsien käytön sääntely ilmastonmuutoksen näkökulmasta Janne Hukkinen, professori, Helsingin yliopisto
13.25 Metsien nielukapasiteetti ja niiden arviointi
Tuomo Kalliokoski, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, ilmakehätieteiden keskus
13.45 Boreal Bioref   ̶  Kemijärven biojalostamon YVA
Heikki Nivala, toimitusjohtaja, Boreal Bioref
14.05 Kommenttipuheenvuoro: Hanke-YVA metsien kestävän hyödyntämisen työkaluna
Hanna Aho, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto
14.15 Kahvitauko
Ajankohtaiset asiat ja projektit
14.45 Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA
Elina Wikström, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy sekä Tiina Ronkainen, asiantuntija, Sitowise Oy
15.00 Lakiuudistus julkisesta kuulemisesta
Essi Römpötti, asiantuntija, Ympäristöministeriö
  Päätöspuheenvuoro
15.15 Ympäristömme haasteet ja tulevaisuus
Esko Valtaoja, tähtitieteen emeritusprofessori, Turun yliopisto
  Epävirallinen osuus
16.00 Vuorovaikutusta ja virvokkeita
18.00 Hyvää illanjatkoa