YVA ry palkitsi Fingrid Oyj:n

Yva ry palkitsi Fingrid Oyj:n Hyvä YVA – palkinnolla Hanhikivi 1 – ydinvoimalaitoksen

kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, jonka avulla haettiin sopivaa reittiä lähes sadan kilometrin mittaiselle

voimajohtoyhteydelle. YVA:ssa yhteysviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kuten hyvän YVA:n kuuluukin, YVA-menettely toimii Fingridissä suunnittelun työkaluna. Fingrid hakee sen avulla uusille voimajohdoille ympäristöön parhaiten sopivaa reittiä

yhteistyössä sidosryhmien kanssa.Fingrid on kehittänyt toimintamallejaan siten, että YVA-menettely palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia osapuolia.

Maanomistajille suunnattua tiedottamista ja osallistamista on lisätty sekä parannettu hankeviestinnän ymmärrettävyyttä. Vaikutusten esittämisen tapoja on kehitetty siten, että

jokainen hankkeesta kiinnostunut helposti löytäisi itselleen merkityksellisen tiedon pitkän voimajohtohankkeen laajasta aineistosta.

Fingridillä otetaan yhtiölle jo toistamiseen myönnetty palkinto ilolla vastaan. ”Tämänkin YVA-menettelyn aikana teimme ympäristövaikutusten vähentämiseksi voimajohtoreitteihin

tarkistuksia ja otimme tarkasteluun uusia johtoreittejä, mistä voi kiittää maanomistajilta ja muilta sidosryhmiltä saatua palautetta”, kertoo YVA-menettelyssä Fingridin yhteyshenkilönä toiminut yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.

”Tavoitteenamme on toteuttaa voimajohtohankkeet niin ihmisten kuin ympäristön kannalta mahdollisimman vähin haitoin. Olemme sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja kehitämme niitä jatkuvasti”, Vuorikoski tiivistää. ”Kiitämme yhteysviranomaisena

toiminutta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, ympäristövaikutusten arviointityön toteuttanutta konsulttia FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:tä, sekä toisena hankevastaavana toiminutta Fennovoima Oy:tä ja kaikkia YVAssa mukana olleita.”

On todella hienoa, että panostuksemme voimajohtohankkeiden YVAmenettelyn kehittämiseen on osoittautunut toimivaksi, summaa Vuorikoski.

IMG_4797_preview

Hyva YVA-palkinnon vastaanottaneet järjestyksessä vasemmalta oikealle ovat Satu Vuorikoski (Fingrid Oyj), Pasi Saari (Fingrid Oyj), Leila Väyrynen (FCG) Tuukka Pahtamaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY).

ARTIKKELIN ON LAATINUT SONJA OKSMAN FINGRIDIN LEHDISTÖTIEDOTTEEN 30.3.2017 PERUSTEELLA. | .