Impakti-lehdet kautta Yva ry:n kolme vuosikymmentä

Impakti-lehden on tarkoitus olla helppolukuinen. Lehdessä on useita lähes koko lehden ilmestymisajan julkaistuja artikkelisarjoja. Lehti kertoo mm. YVA:n parissa työskentelevistä asiantuntijoista, valtakunnallisista YVA-päivistä, YVA-hankkeista ja ulkomaisista YVA-konferensseista.

Impakti-lehteä on julkaistu vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2013 loppuun mennessä on julkaisuja kertynyt kaikkiaan 28 kappaletta. Keskimäärin joka toinen vuosi on tehty kaksi lehteä ja joka toinen vuosi yksi lehti. Kaikki julkaistut Impakti-lehdet löytyvät Yva ry:n nettisivuilta.

Impaktiin kirjoittavat kokeneet YVA-ammattilaiset

Lehden päätoimittajana on heti lehden alusta lähtien vuoteen 2006 asti toiminut Yva ry:n monitoimimies Timo Huhtinen. Vuoden 2007 alusta päätoimittajan vastuun otti Erkki Ikäheimo (tämän artikkelin kirjoittaja). Uuden päätoimittajan oli helppo ottaa vastaan päätoimittajuus, sillä Yva ry:n jäsenet, toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka pääasiassa kirjoittavat lehden artikkelit, ovat YVA-ammattilaisia sekä kokeneita kirjoittajia ja tästä johtuen lehden julkaisuprosessi on ollut hyvin toimiva.

Impakti-lehden tarkoitus ja rooli on ollut ja on yhä (kuitenkin ottaen huomioon Yva ry:n toiminnan uudet suuntaukset) – kuten Timo Huhtinen sen ensimmäisessä Impakti-lehdessä ilmaisi: ”Lehti käsittelee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja erilaisiin yhteiskunnallisiin ohjelmiin sekä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä, vaihtoehtojen vertailua, osallistumista ja tiedottamista. Impakti on pyritty tekemään helppolukuiseksi ja monikerroksiseksi niin, että lehden sisällöstä saa hyvän käsityksen jo selaamalla. Puisevia ja vaikeaselkoisia tieteellisistä julkaisuista tuttuja artikkeleja pyritään välttämään”.

Lehteä julkaistaan painettuna sekä nettiversiona

Vuoteen 2004 asti lehti julkaistiin vaihtelevasti 12, 16 tai 20 sivuisena. Tämän jälkeen lehti on vähitellen kasvanut ja vuodesta 2011 asti lehden ovat olleet 32 sivuisia. Impakti laajeni 32 sivuiseksi samassa yhteydessä, kun lehteä ruvettiin julkaisemaan värillisenä ja sisältöä sekä ulkoasua kehitettiin. Tätä ennen lehti oli mustavalkoinen. Lehdestä on aina tehty sekä paperiversio, joka on postitettu yhdistyksen jäsenille, että pdf-versio, joka on julkaistu Yva ry:n kotisivuilla. Lehteä on painettu jäsenmäärästä riippuen yleensä 200 – 250 kappaletta.

Lehden rakenne on pysynyt pääasiassa samanlaisena läpi julkaisuhistorian. Kansi on kuvannut jotain kohdetta, joka liittyy jotenkin ympäristövaikutusten arviointiin tai siihen liittyvään toimintaan. Yleisiä aiheita ovat varsinkin kaupunki- ja liikenneinfrastruktuuria kuvaavat kansikuvat. Siltoja, moottoriteitä, sähkölinjoja sekä rakennus-, katu ja puistokuvia kaupungeista on paljon. Joitakin kuvia on myös muista aiheista kuten saaristosta, arkkituuriltaan kiinnostavista rakennuksista ja järjestön jäsenien ulkomaanmatkoilta. Lehden kansikuvat löytyvät oheisesta valokuvassa.

20 vuoden aikana on julkaistu yli 300 artikkelia

Kussakin lehdessä on ollut lyhyempiä ja pitempiä artikkeleja yleensä neljästä kahdeksaan kappaletta. Tämän lisäksi on julkaistu listoja YVA-hankkeista ja YVA-prosseihin liittyvistä julkaisuista. Erilaisia lyhyitä uutisia ja ilmoituksia lehdissä on runsaasti. Pysyväisluonteiset ilmoitukset, kuten Yva ry:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt, ilmoitukset YVA-päivistä ja Yva ry:n jäseneksi rekisteröitymisohjeet, ovat olleet yleensä lehden takakannessa.

Impakti-lehdessä on ollut toistaiseksi kaikkiaan 324 artikkelia – tosin artikkelien määrän määrittäminen ei ole yksiselitteistä, sillä raja uutisen ja artikkelin välillä ei ole selvä.

Jokaisessa numerossa on ollut joko puheenjohtajan palsta ja/tai pääkirjoitus. Nämä ovat esiintyneet lehdissä vaihtelevina yhdistelminä. Vuodesta 2007 lähtien lehdissä ovat olleet molemmat palstat.

Useita pysyviä artikkelisarjoja

Impaktissa on ollut useita lähes koko lehden julkaisemisen ajan julkaistuja artikkelisarjoja. Tällaisia ovat olleet:

 • henkilökuva-artikkelit,
 • kertomukset IAIA-konferenssien esitysten aiheista ja tapahtumista,
 • kertomukset Yva ry:n järjestämistä opintomatkoista,
 • listoja ja lyhennelmiä YVA-alan julkaisuista ja
 • YVA-päivien esitelmien lyhennelmät.

Lehden alkuaikoina julkaistiin listoja suomalaisista YVA-hankkeista vuoteen 2005 asti. YVA-palkinnon saaneista hankkeista on kerrottu säännöllisesti vuodesta 2002 alkaen.

Muita useita kertoja julkaistuja artikkelisarjoja tai –aiheita ovat olleet:

 • kertomukset Yva ry:n pikkujouluista ja jäsenilloista,
 • kertomukset (muista kuin IAIA:n) kansainvälisistä konferensseistä,
 • hankkeiden ja niihin liittyvien YVA-menettelyjen tai raporttien esittelyt,
 • YVA/SOVA –lakien ja direktiivien sisältöihin sekä niiden toimivuuteen liittyvät analyysit ja arviot,
 • artikkelit kansainvälisistä YVA-asioista ja kansainvälisten julkaisuiden lyhennelmät tai arvioinnit,
 • YVA-koulutuksesta kertovat artikkelit ja
 • YVA-palkinnon säännöistä kertovat artikkelit.

IAIA- ja henkilökuva-artikkelit eniten julkaistuja

Henkilökuva-artikkeli on artikkelisarja, joka on julkaistu jokaisessa lehden numerossa – lukuun ottamatta lehteä 1/2013. Artikkelisarjan tarkoituksena on kertoa henkilöistä, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi ympäristövaikutusten arviointiin ja samalla tuoda esille heidän tärkeänä näkemiään asioita. Lista henkilökuva-artikkeleista on erillisessä taulukossa.

IAIA:n konferensseista, joissa Yva ry:n edustajat ovat olleet mukana, on lehdessä matkakertomukset. Kertomuksia on ollut vuodesta 1996 lähtien, jokaiselta vuodelta – lukuun ottamatta vuoden 2012 konferenssia. Kertomukset ovat Protugalista, USAsta New Orleansista, Uudesta-Seelannista (2 kertaa), Skotlannista, Kolumbiasta, Hollannista, Marokosta, Kanadasta Vancouver’sta, USAsta Bostonista, Etelä-Koreasta, Australiasta Perthistä, Ghanasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Kanadasta Galgarysta. Useimmat matkakertomukset ovat Jorma Jantusen kirjoittamia tai yhdessä jonkun toisen matkalla olleen kanssa.

YVA-päivistä ja kv-tapahtumista paljon artikkeleja

Yva ry:n järjestämien YVA-päivien esitelmistä on vuodesta 1999 lähtien tehty lyhennelmät Impakti-lehteen. Alkuunsa lyhennelmät laativat Yva ry:n aktiivijäsenet. Mutta viimeisinä vuosina ovat opiskelijat, joille on myönnetty ilmaispaikat YVA-päiville, kirjoittaneet lyhennelmät.

Muista kansainvälisistä tai ulkomaisista YVA-konferensseista on Impakteissa ollut artikkeleja silloin tällöin. Pohjoismaisesta YVA-konferenssista ja ad hoc –ryhmän tapaamisesta on ollut artikkelit vuosina 1996, 1998, 2001, 2003 ja 2011. Ruotsin MKB-päiviltä on artikkelit vuosilta 1997, 2007 ja 2008. Ensimmäisissä Nordic-Baltic Impact Assessment Conference’ssa vuonna 2012 oli Suomesta runsas edustus ja Yva ry:n edustajat kirjoittivat yhteisen artikkelin lehteen.

Kertomuksia Yva ry:n järjestämistä matkoista ja tapahtumista

Kaikista Yva ry:n opintomatkoista on lehdessä artikkelit. Opintomatkoja Yva ry on tehnyt kaksi kertaa Ruotsiin ja Viroon sekä kerran Ahvenanmaalle, Raumalle, Hollantiin, Mikkeliin ja Pietariin. Nämä matkakertomukset ovat hyvin värikkäitä tarinoita ja lehdissä esitetään runsaasti valokuvia matkoilta.

Yva ry on järjestänyt pikkujouluja ja/tai jäseniltoja lähes vuosittain. Osasta näistä tilaisuuksia on kirjoitettu artikkelit ja joistakin tilaisuuksista on vain hyvin lyhyet kirjoitukset. Osasta näistä tapahtumista ei ole kerrottu ollenkaan.

Suomessa tehtyjen YVA-hankkeiden luetteloa julkaistiin Impakti lehdessä vuodesta 1995 lähtien vuoteen 2005. Lehti oli ainoa paikka minne kaikki tehdyt YVA-hankkeet oli listattu.

Aivan lehden ilmestymisen alkuaikoina julkaistiin hauska YVA-ristikko ja seuraavassa numerossa annettiin ristikon ratkaisu.

Ammattilehden tekeminen on mielenkiintoista

Impakti-lehden toimittaminen on erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen tehtävä, jos työskentelee YVA:n ja ympäristöasioiden kanssa ammatikseen. Artikkeleja kirjoittaessa ja toisten kirjoittamia tekstejä tarkastaessa kehittää samalla omaa ammattitaitoaan ja parantaa omaa ammatillista ja sosiaalista verkostoaan.

Artikkeliin liittyvät taulukot ovat luettavissa painetusta lehdestä sekä lehden pdf-versiosta.